Var god välj land

Medborgare från EU som har för avsikt att bo i Sverige i mer än tre m ånader för arbete eller studier, behöver inte längre registrera sin uppehållsrätt hos Migrationsverket.Passports

Dock måste alla EU-medborgare som har för avsikt att stanna i Sverige l ängre än tre månader för arbete, registrera sig och få ett personnummer hos Skatteverket.

För mer information, vänligen kontakta Crown Sweden(08 500 11931).

Kostnadsfri offert

Det första steget
på ditt nya äventyr

  • Din förfrågan kommer att hanteras av en rådgivare
  • Genomsnittlig tid för att slutföra: 1 minut
  • Crown har kontor i över 200 platser runt om i världen
Vår familj har flyttat vart tredje år sedan 1994. Vår flytt med Crown från Frankrike till Sverige var den bästa flytten hitintills.;