Flytte utenlands alene

Det blir stadig mer vanlig å flytte alene. I dagens økonomiske klima hvor karriereutvikling er viktig og selskaper er globale, velger unge yrkesutøvere å flytte alene for å fremme karrieren.

En flytting utenlands betyr ofte at unge mennesker får enestående jobbmuligheter, en sjanse til rask utvikling og klatring på karrierestigen. Mange ser det også som en sjanse til å oppleve nye kulturer, samfunn og hobbyer.

Trenden blant unge mennesker som flytter utenlands alene kalles Generasjon Expat (utestasjonering) eller Genxpat. Dette er vanligvis unge, enslige yrkesutøvere som har mulighet til å flytte i jobben, og de oppretter expat-fellesskap rundt om i hele verden.

Flytteprosessen er nokså enkel når man er alene siden det ikke er noen ektefelle eller familie å ta hensyn til, og dette kan gjøre at prosessen går fortere.

Alle som flytter kan oppleve stressende øyeblikk og problemer med å finne seg til rette, men hvis du flytter til en by og et kontor fullt av mennesker på samme alder vil det være relativt enkelt å få nye venner.

Kurs, sosiale aktiviteter, frivillig arbeid eller nye hobbyer er fine måter å få nye venner på.

Noen byer arrangerer egne expat-tilstelninger slik at du kan møte andre unge mennesker som har flyttet.

Det vil komme stunder da du savner familie og venner hjemme. Bruk av sosiale medier som WhatsApp og Skype, hvor du kan snakke gratis, er fine måter å holde kontakten på.