6 - 12 månader

Hoppa till avsnitt

  Boka ett besök innan du tar de avgörande besluten

  Vid det här laget bör dina visumansökningar vara i full gång och du bestämmer var du ska bosätta sig i det nya landet. Det är bra att göra eftersökningar på nätet för information om bostäder, skola och sjukvård, samt få fram subjektiva åsikter och rekommendationer från nuvarande och tidigare invånare. Det finns också många användbara webbplatser för expatriater.
  Om du kan, det är en bra idé att planera ett besök i ditt nya land och tillbringa en vecka eller två att lära känna städerna, bostäder, kultur och livsstil. Ju mer du vet om din destination, desto mer bekväm kommer du att känna dig när du förbereder din flytt.
  En Crown Relocations expert kan vara ovärderlig hjälp för att hitta rätt hem och område som passar dina behov. Det kan vara viktigt att överväga särskilda behov, såsom sjukvård. Om du eller dina familjemedlemmar har kroniska sjukdomstillstånd eller behöver specialistvård, prata med din nuvarande läkare om att hitta lämpligt stöd. Ta även reda på om din sjukförsäkring täcker din vård utomlands, och om du behöver göra ändringar eller ta ut din läkarjournaler (health cards).
  Om du har barn i skolåldern, kommer detta eventuellt att påverka vart du vill bo. Ta reda på alternativ via nätet och/eller genom personliga rekommendationer från vänner eller affärsbekanta. Det kan även vara viktigt att ta hänsyn till lämpliga fritidsaktiviteter för dina barn. Ju förr de hittar nya vänner och trivs, ju smidigare kommer omställningen att bli.
  Nu är det en bra tidpunkt för inventering av ditt hem och personliga tillhörigheter. Bestäm vad som ska sparas eller slängas och säljas. Ha en loppmarknad, donera saker till välgörenhet eller lagra dem. När du har en överblick kontakta oss för att få en uppskattning av tiden och kostnaden för din flytt, och gå igenom detaljerna.