Mexiko

Mexico City är huvudstaden i Mexiko. Det är landets största stad och dess viktigaste politiska, kulturella, utbildningsmässiga och finansiella centrum. Den tredje största staden i världen och hem till nära 25 miljoner människor, det är livlig och ständigt växande. Varje dag flyttar nästan 1.000 människor från landsbygden till staden, vilket ökar stadens tillväxt och utveckling.

De som flyttar till Mexico City finner det oftast spännande och fyllt med tillväxt och kulturell komplexitet. Dess djupa rötter i forntida civilisationer (etablerade före den spanska erövringen i det sextonde århundradet) tillsammans med sin blandning av inhemska amerikanska kulturer gör det till en fascinerande plats att leva och arbeta på.

En framstående konstnärligt och kulturellt centrum, har det största antal museer i världen där besökarna hittar konst från koloniala och förspanska gånger, liksom modern, samtida och internationell konst.

Mexico City är också känd som "The City of palaces." Många kyrkor från 1600-talet kan fortfarande ses i den historiska stadskärnan. Besökarna kommer att hitta kapell, katedraler och gamla regeringsbyggnader i hela staden. Många av de äldsta byggnaderna renoveras och du hittar konstruktion på nästan varje kvarter.

Mexico City är en av de bästa platserna att flytta till. Precis som många andra storstäder är vissa områden inte säkra. Använd normala försiktighetsåtgärder, undvika obelysta områden på natten och söka säkerhet i antal och du kommer att bli bra!