Femtio år! Och bara starkare och starkare

Hoppa till avsnitt

    Den fjärde februari 1965 startade Crown celebrating 50th-year anniversaryJim Thompson, som till ursprunget är amerikan, den flyttfirma som nu heter Crown. Från en bas i ett hyresrum i Yokohama, Japan, växte bolaget och täckte snart Asien, Europa, Mellanöstern, Afrika, Australasien och Nord- och Sydamerika. Ett halvt århundrande har gått och nu firar Crowns 5.000 anställda 50-årsjubileet i 60 länder.

    Crowns utbud av tjänster har utvecklats under årens lopp och är nu samlade under sex varumärken: Crown Relocations, Crown World Mobility, Crown Records Managements, Crown Fine Art, Crown Logistics och Crown Wine Cellars.

    Så vad tror Jim Thompson om framtidsutsikterna för hans företag? "Framtiden ser väldigt ljus ut, eftersom vi är stabila och därför har en stadig och säker ekonomi, och vi har en solid företagsledning som fortsätter att föra bolaget framåt. Folk litar på det här varumärket, som har stått för viktiga värden under 50 år.”