Polska yani Polonya tarihi kalelerin ve şövalyelerin şehridir. 16 eyaleti ("savaş liderleri" olarak çevrilebilecek olan voyvodalar) Baltık Denizi kıyısından görkemli kuzeydoğu göller bölgesine ve aşağıda buzul çağı nehirleri vadisine ve Polonya'nın en uç güney sınırını oluşturan dağlık bölgeye kadar uzanmaktadır.

Son on yıllar boyunca devam eden istikrarlı ekonomik liberalleşme çabası son derece rekabetçi bir özel sektörün ve etkin tüketici haklarının gelişmesine yok açmıştır.  Bu başarı hikâyesi, çalışkan, mağrur ve gelecek vizyonuna sahip olan halkında da karşılık bulmaktadır.  Ülke günümüzde AB'nin en hızlı büyüyen ekonomilerinden biridir, öyle ki 2012de AB liderlerinin zarar görüş olan Avrupa Bölgesi ülkelerinde büyümenin tekrar yakalanması mücadelesini verdiği dönemlerde bile etkileyici bir büyüme oranını korumuştur.

Polonya'nın elde ettiği zenginlik ve bağımsızlık, konforlu bir yaşam standardına ve özellikle Varşova olmak üzere savaştan zarar gören şehirlerinin eski güzelliklerine tekrar kavuşmasına olanak sağlamıştır.