Nieuw-Zeeland wijzigt zijn immigratiebeleid

De Nieuw-Zeelandse regering heeft plannen aangekondigd om het aantal migranten dat een verblijfsstatus krijgt te verminderen. De wijzigingen zullen gevolgen hebben voor de Skilled Migrant-categorie binnen het Nieuw-Zeelandse immigratieprogramma.

De Skilled Migrant-categorie

Een op punten gebaseerd immigratiebeleid voor iedereen die zich permanent in Nieuw-Zeeland wil vestigen. Om in aanmerking te komen, moet u eerst een aanvraag (Expression of Interest) indienen bij de Nieuw-Zeelandse immigratiedienst. De immigratiedienst zal vervolgens elke twee weken een lijst opstellen van de binnengekomen aanvragen waarbij de aanvragen worden geselecteerd die voldoende punten hebben voor de toelatingseisen.

Eisen ten aanzien van de Engelse taal

Onder de Skilled Migrant-categorie moeten kandidaten een algemene score van 6,5 hebben op de IELTS-taaltest (International English Language Testing System). Immigratieambtenaren mogen vanaf 12 oktober 2016 echter alternatieven overwegen:

• Burgerschap van Canada, Ierland, het Verenigd Koninkrijk of de VS op voorwaarde dat de aanvrager ten minste vijf jaar heeft gewerkt of gestudeerd in een of meer van deze landen of in Australië of Nieuw-Zeeland

• Een erkende kwalificatie die vergelijkbaar is met een Nieuw-Zeelandse bachelor’s degree van niveau 7, verworven in Australië, Canada, Nieuw-Zeeland, Ierland, het Verenigd Koninkrijk of de VS middels een opleiding die gedurende ten minste twee academische jaren in een of meer van deze landen is genoten

• Een erkende kwalificatie die vergelijkbaar is met een Nieuw-Zeelandse kwalificatie van niveau 8 of hoger, verworven in Australië, Canada, Nieuw-Zeeland, Ierland, het Verenigd Koninkrijk of de VS middels een opleiding die gedurende ten minste één academisch jaar in een of meer van deze landen is genoten

Als u niet voldoet aan de eisen voor de vrijstellingen zal vanaf 21 november 2016 een breder scala van tests worden geaccepteerd. De extra tests zijn:

•TOEFL iBT (Test of English as a foreign Language internet Based test)

•OET (Occupational English Test)

•Cambridge English: FCE (First Certificate in English) en FCE for Schools

•Pearson Test of English: Academic (PTE: Academic)