Doorvoerbescherming

Een rustig gevoel was nog nooit zo makkelijk om te regelen

Een rustig gevoel was nog nooit zo makkelijk om te regelen

We doen ons best om schade aan uw eigendom te voorkomen, maar soms gebeuren er dingen die we niet kunnen controleren en ongelukken kunnen zo nu en dan voorkomen.

Werknemers zijn altijd voorzichtig en professioneel bij het hanteren van uw spullen tijdens transport en opslag. Terwijl we trots zijn op het feit een van de beste vermeldingen voor claimvrije relocaties in de industrie te hebben, is het belangrijk te erkennen dat er nog altijd risico's zijn. Daarom bieden we allesomvattende bescherming tijdens het transport met polissen die volledige vervangingskosten dekken op een "all risk"-basis.

Het is geheel onwaarschijnlijk dat uw huidige verzekeraar van de inboedel u een bescherming zal bieden tegen de risico's die gepaard gaan met internationale verzending. Het CrownCare Transit Protection plan is ontworpen om de dekking te geven die u nodig heeft tegen de risico's die gepaard gaan met verzending per weg, spoor, schip of vliegtuig.

Het personeel van Crown is goed getraind om voorzichtig te zijn en onze klanten met het uiterste respect en professionaliteit te behandelen bij het inpakken, transporteren, afleveren en uitpakken van de persoonlijke bezittingen van de klanten. We zijn er trots op een van de hoogst gewaardeerde vermeldingen voor claimvrije relocaties in de industrie te hebben. Ook al neemt Crown iedere voorzorgsmaatregel om risico uit te sluiten, is het belangrijk niet te vergeten dat de persoonlijke eigendommen per boot, vliegtuig, vrachtwagen of trein reizen, die allemaal inherente risico's met zich meebrengen. Dit is waarom Crown het CrownCare Transit Protection plan biedt met polissen die volledige vervangingskosten dekken op een "all risk"-basis.

CrownCare Transit Protection is onderschreven door AXA Corporate Solutions Marine, de leidende provider ter wereld van dit type dekking. De polissen bieden een dekking van de volledige vervangingskosten op een "deur-tot-deur"-, "all risk"-basis.

Waarom Transit Protection kopen?

Zelfs de meest voorzichtige chauffeur die iedere voorzorgsmaatregel heeft getroffen om de kans op een ongeluk te minimaliseren, realiseert zich het risico dat gepaard gaat met het besturen van een gemotoriseerd voertuig. Sommige van deze risico's, zoals ongelukken die veroorzaakt worden door acties van andere chauffeurs, vallen buiten de directe controle van die voorzichtige chauffeur. Dit is waarom zelfs de meest voorzichtige en zeer professionele chauffeurs bescherming dragen.

Op dezelfde manier zijn het personeel van Crown en hun servicepartners voorzichtig en professioneel in hun benadering om de risico's op verlies en schade aan uw verzending te minimaliseren. Hoe dan ook, het is belangrijk te erkennen dat er nog altijd risico's zijn tijdens het transport. Dit is waarom wij u aanraden om uw verzending goed te beschermen met een polis van CrownCare Transit Protection.

Uw persoonlijke verzekeringspolissen (huiseigenaren, huurders of autopolissen) voorzien waarschijnlijk zeer gelimiteerde, als ze het al bieden, dekking voor uw goederen terwijl ze getransporteerd worden of zich in het buitenland bevinden.

Wat dekt deze polis?

Deze polis biedt "all risk"-dekking van deur tot deur. Dit dekt gedeeltelijk verlies of schade aan een verzending, inclusief schade ten gevolge van rellen, oorlog, terrorisme op zee en in de lucht en stukgaan, indien dit optreedt. Het dekt ook schade opgelopen terwijl uw bezittingen in een tijdelijke opslag zijn, zowel in een pakhuis op de plaats van vertrek als van bestemming. Opgeslagen goederen zullen gedekt worden door de polis tot 60 dagen, zonder extra kosten. Extra dekking, indien uw goederen opgeslagen worden voor meer dan 60 dagen, is verkrijgbaar tegen een klein bedrag per maand.

Terwijl de polis de meeste risico's dekt die gepaard gaan met vervoer, kan er voor de volgende risico's bescherming worden toegevoegd aan uw polis tegen een kleine premie.

Schimmel en aanslag

De standaard beschermingspolis dekt uw bezittingen niet voor verlies of schade veroorzaakt door een verandering in de atmosferische omstandigheden (zoals vocht) tijdens de duur van het transport die kan leiden tot schimmel of aanslag. Het kopen van deze dekking breidt uw basispolis uit met de dekking van schade veroorzaakt door schimmel of aanslag. Deze dekkingsoptie is alleen verkrijgbaar als uw goederen professioneel ingepakt zijn.

Deze optie is alleen verkrijgbaar als uw goederen professioneel ingepakt zijn en de vergoeding is beperkt tot 75% van de verzekerde waarde van de verzending.

Dekking van paren en sets

Indien een beschadigd onderdeel deel uitmaakt van een paar of een set, dekt de polis alleen de vervanging of reparatie van het specifieke onderdeel dat onderhavig is aan verlies of schade.

Voorbeeld: Een driedelige meubelset, bestaande uit een bank en twee stoelen, maakt deel uit van uw verzending. Een van de stoelen is beschadigd en moet opnieuw bekleed worden. Er zal alleen betaald worden voor de reparatiekosten van het beschadigde artikel, zonder rekening te houden met een mogelijke waardevermindering van de set.

Voorbeeld: Als een onderdeel van een paar of set verloren is gegaan, zal er alleen betaald worden voor het verloren gegane onderdeel zonder rekening te houden met de mogelijke waardevermindering van het paar of de set.

Het dekt niet de verminderde waarde als gevolg van een beschadigd/ontbrekend stuk of de mogelijke vervanging van de hele set.

Als u deze dekking koopt, zal in het geval van verlies of schade aan een onderdeel of onderdelen die een paar of set vormen, nu rekening gehouden worden met de werkelijke waardevermindering van het paar of de set, waarbij rekening gehouden wordt met het belang van het verloren gegane of beschadigde onderdeel voor het paar of de set.

Elektronische of mechanische storing

Zo nu en dan zal een elektronisch of mechanisch bestuurd item onbruikbaar zijn bij aankomst op de plaats van bestemming. Tenzij er duidelijke tekenen van schade aan de buitenzijde van het item of de transportcontainer zichtbaar zijn, zal de standaard polis dit verlies niet dekken. Deze situatie komt het meest voor bij computers, stereosystemen of andere apparaten waarvan ingewikkelde delen of circuits aangetast worden door de constante beweging van een internationale verzending.

Door deze extra dekkingsoptie te kopen, wordt uw standaard polis uitgebreid met deze items zonder zichtbare schade, waarbij ervan uitgegaan wordt dat ze professioneel ingepakt zijn en niet ouder zijn dan zes jaar. Het inpakpersoneel moet ook controleren of het/de item(s) goed werken op het moment van inpakken.

Hoe regel ik deze dekking?

Vul simpelweg het CrownCare Transit Protection-aanvraagformulier in, onderteken het en stuur het naar je Crown Consultant voordat uw persoonlijke bezittingen opgehaald worden.

Hoe bepaal ik de hoogte van de dekking die ik nodig heb?

Er zijn twee standaardopties waar u uit kunt kiezen:

geef een volledige en gedetailleerde inventaris op van al uw huisraad en geef de waarde aan van het bedrag dat het zou kosten om ze te vervangen op uw plaats van bestemming. U kunt zowel het het formulier gebruiken bij de aanvraag of, als dat te restrictief zou zijn, u kunt simpelweg een extreem gedetailleerde lijst invullen die u bij de door u ondertekende aanvraag voegt. Houd er a.u.b. rekening mee dat ALLES WAT NIET OPGEGEVEN IS OP HET INVENTARISFORMULIER NIET GEDEKT WORDT DOOR DEZE POLIS.

Terwijl de waarde van verzendingen enorm kan variëren, is een minimum richtlijn US$10 per pond of US$2475 per kubieke meter. Onze Crown Consultant helpt u met plezier bij het bepalen van de juiste waarde van uw verzending.

Een alternatieve manier om een gedetailleerde, op waarde geschatte inventaris van uw goederen op te geven, is een lump-sum waardering op te geven voor uw verzending.

De lump-sum vervangingswaarde mag niet lager zijn dan US$12 per pond of US$2750 per kubieke meter van het netto gewicht of volume van uw verzending, plus een lijst met een vervangende waarde van alle items die US$1500 of meer waard zijn.

Neem contact op met uw Crown Consultant om u te assisteren bij het juist waarderen van uw verzending, als u ervoor kiest om een lump-sum verklaring op te geven.

Wat als mijn goederen opgeslagen zijn op de plaats van vertrek of bestemming?

Bij de polis is een opslagbescherming van maximaal 60 dagen op de plaats van vertrek of bestemming inbegrepen, op voorwaarde dat de verzending is opgeslagen in een bijgevoegd commercieel door Crown erkend pakhuis. Het is ook mogelijk om een verlenging van deze initiële periode te verkrijgen tegen een extra premie. Houd er rekening mee dat de dekking niet uitgebreid kan worden, als uw verzending in een pakhuis voor zelfopslag geplaatst is.

Wat moet ik doen om een claim in te dienen?

Mocht u bij de bezorging problemen opmerken die onder uw CrownCare Transit Protection dekking vallen, stel dan gelijk uw coördinator hiervan op de hoogte en deze zal u een claimformulier en bijbehorende instructies geven om uw claim in te dienen.