Interculturele training

Voorbereiden op een andere cultuur
Er is een groot verschil tussen werken in het buitenland en er ook gaan wonen. Onze interculturele training helpt gezinnen om zich snel thuis te voelen op de nieuwe locatie.

Het zelfvertrouwen dat wordt opgebouwd door te leren communiceren en het tevreden gevoel dat ontstaat door in een cultuur te integreren, zorgen voor een positieve ervaring in het buitenland en betere integratie.
Interculturele services omvatten ook repatriëring (vaak een grotere uitdaging) voor gezinnen die besluiten om voorgoed naar hun oorspronkelijke land terug te keren.

Eén-op-één coaching

Onze programma's worden persoonlijk voor u op maat gemaakt: een eerste cultuurbewustzijnscontrole, vaststellen wat de specifieke vereisten zijn en een actieplan opstellen voor verdere culturele ontwikkeling.