CrownCare beskyttelse af personlige ejendele

Vi passer på dine ejendele, uanset hvor du tager hen
Uanset hvor du rejser hen i verden, dækker vores indbo- og ansvarsforsikring dig og dine ejendele.

Ikke alene yder vi dækning mod tab af løsøre; vi yder også dækning ved personansvar. Vi kan endda dække dig og din familie mod politiske risici, hvilket er særlig vigtigt i lande, hvor ustabilitet er et problem.

Når du ankommer til din destination, vil vores CrownCare transitbeskyttelse ophøre, men vi tilbyder fortsat at passe på dine ejendele. CrownCare beskyttelse af personlige ejendele passer på dine værdifulde ejendele og giver dig sikkerhed og ro i sindet.

Personlige ejendele

 • Vi yder verdensomspændende dækning i en lang række tilfælde: i din bolig, når du er på ferie, når du er på forretningsrejse og endda for studerende, der studerer i udlandet.
 • Dækningen er en "all-risk"-dækning, der også dækker tyveri og bortkomst.
 • Ligeledes er antik kunst og malerier dækket.
 • Alle ejendele forsikres med "erstatning krone for krone" med undtagelse af genstande, som i sagens natur ikke kan erstattes.

Værdifulde genstande

 • Værdifulde genstande dækkes over hele verden på "all-risk"-basis, hvilket omfatter beskadigelse af skrøbelige genstande.
 • Værdifulde genstande omfatter smykker, pelse, kameraer, sølvtøj og endda golfudstyr.
 • Alle genstande dækkes i henhold til "aftalt værdi", således at vi udbetaler den værdi, genstanden var forsikret for, i tilfælde af tab.

Politisk risiko

 • Dækningen omfatter dine personlige ejendele og værdifulde genstande i tilfælde af krig, oprør, ekspropriation, sabotage eller terrorisme.
 • Denne dækning anbefales på det kraftigste, med tanke på det aktuelle politiske miljø.
 • Forsikringen dækker dine personlige ejendele og værdifulde genstande i tilfælde af krig, oprør, ulovlig ekspropriation, sabotage eller terrorisme. Vi anbefaler på det kraftigste denne dækning, med tanke på det turbulente globale miljø.

Personligt ansvar

 • Denne dækning er verdensomspændende og beskytter dig og din familie mod retssager som følge af utilsigtet legemsbeskadigelse, personskade eller skade på ejendom. Omkostninger til imødegåelse af retssag.
 • Denne police dækker "naboers og lejeres ansvar" og yder dermed beskyttelse mod eventuel skade forårsaget på tredjepart, som du måtte blive gjort ansvarlig for.
 • Ligeledes dækker vi medicinudgifter til andre samt utilsigtet legemsbeskadigelse mod en tredjepart forårsaget af dig eller et familiemedlem. Vi betaler op til $25.000 for hver tilskadekommen person, hvilket beløb er i tillæg til en eventuel lovbestemt forpligtelse.
 • For uberettiget brug af kreditkort og tab forårsaget af falskneri eller accept af falske penge.

Paraplyforsikring

 • Dækningen gælder overalt i verden, efter alle primære forsikringsdækningsgrænser er blevet udtømt.
 • Dækningen omfatter omkostninger til (eventuel) imødegåelse af retssag uden selvrisiko.
 • Hvis lokale regler forhindrer forsikringsselskabet i at forsvare forsikringstager, godtgør forsikringsselskabet omkostninger afholdt til imødegåelse af retssag.
 • Der tilbydes online dækning af op til $5.000.000.

Fordele for udstationerede

 • Flere kommunikationsmuligheder. Du kan anmelde skaden direkte på vores hjemmeside, pr. fax, pr. post eller ved at ringe til vores gratis telefonnummer.
 • Et særdeles kompetent netværk af uddannede personer sidder klar til at behandle din anmeldelse døgnet rundt.