CrownCare transitdækning

Det har aldrig været så nemt at få ro i sindet.
Selvom vi sørger for at pakke dine ejendele i særlig emballage, er det vigtigt at huske på, at der stadig er en risiko. Derfor tilbyder vi en omfattende transitdækning med policer, der yder fuld dækning på "all-risk"-basis.

CrownCare transitdækning

Det er usandsynligt, at dit nuværende forsikringsselskab yder beskyttelse mod de risici, der er forbundet med international fragt. CrownCares transitdækning yder den dækning, du har brug for, mod de risici, der er forbundet med transport med lastbil, tog, skib eller fly. CrownCares transitdækning garanteres af AXA Corporate Solutions Marine, verdens førende leverandør af denne form for dækning. Forsikringen giver fuld dækning fra dør til dør og på "all-risk"-basis.

Hvorfor købe CrownCare transitdækning?

Crowns medarbejdere og vores servicepartnere er omhyggelige og professionelle i deres arbejde med at minierne risikoen for tab og beskadigelse af din forsendelse. Det er dog vigtigt at huske på, at der stadig er risici forbundet med transit. Derfor anbefaler vi, at du beskytter din forsendelse med en CrownCare transitdækning.

Hvad dækker forsikringen?

Vores forsikring yder "all-risk"-dækning fra dør til dør. Den omfatter delvist tab eller delvis beskadigelse af en forsendelse, herunder skade, der skyldes optøjer, krig og terrorisme til søs og i luften, og brækage, i tilfælde det måtte indtræffe. Den dækker også skade, der opstår, mens dine ejendele er under midlertidig opbevaring på et lager, enten på afrejsestedet eller på destinationen. Opbevarede genstande dækkes i op til 60 dage uden yderligere omkostninger i henhold til policen. Yderligere dækning, hvis dine ting opbevares i mere end 60 dage, kan tilkøbes for en lav pris pr. måned. Bemærk, at dækningen ikke kan udstrækkes til at dække, hvis din forsendelse opbevares på lager, hvor du selv har adgang.

Yderligere beskyttelse

Selvom forsikringen dækker de fleste risici, der er forbundet med transit, så kan der tilføjes yderligere dækning mod følgende risici mod en lav præmie.

Dækning mod mug og skimmelsvamp

Den generelle beskyttelsespolice yder ikke dækning for dine ejendele mod tab eller beskadigelse forårsaget af ændrede atmosfæriske forhold (såsom fugt) under transit, hvilket kan medføre mug eller skimmelsvamp. Ved køb af denne dækning vil din basispolice også omfatte skade, der skyldes mug eller skimmelsvamp. Denne mulighed er til rådighed, hvis dine ting er blevet nedpakket af en professionel. Godtgørelsen er begrænset til 75 % af den forsikrede værdi af forsendelsen.

Dækning af par og sæt

Hvis en beskadiget genstand er en del af et par eller et sæt, dækker policen kun udskiftning eller reparation af den genstand, der er tabt eller beskadiget. Den dækker ikke et eventuel fald i værdien som følge af den beskadigede/manglende del eller eventuel udskiftning af hele sættet.
Eksempel: Et møbelsæt i tre dele, der består af en sofa og to stole, er en del af din forsendelse. En af stolene bliver beskadiget og skal ombetrækkes. Der ydes kun erstatning for omkostningen til reparation af den beskadigede genstand, uden hensyntagen til et eventuel fald i værdien af hele sættet.

Dækningen af par og sæt tager højde for vigtigheden af den tabte eller beskadigede genstand i forhold til parret eller sættet.

Dækningen af elektronisk eller mekanisk udfald

Nogle gange kan en elektronisk eller mekanisk styret genstand ende med ikke at fungere ved ankomsten til destinationen. Medmindre der er tydelige tegn på ydre skade på genstanden eller dens forsendelsesemballage, dækker standardforsikringen ikke dette tab. Situationen opstår hyppigst i forbindelse med computerudstyr, stereoanlæg eller andre enheder, hvor komplicerede komponenter eller kredsløb påvirkes af den konstante bevægelse ved en international forsendelse.

Køb af dækningen for elektronisk eller mekanisk udfald udstrækker din standarddækning til at omfatte genstande uden synlig skade. Genstandene skal være nedpakket af en professionel og mindre end seks år gamle. De personer, der nedpakker genstanden, skal også kontrollere, at genstanden fungerer korrekt på nedpakningstidspunktet.

Hvordan bestiller jeg denne dækning?

Tal med din Crown-konsulent om transitdækning. De sender dig ansøgningsformularen vedrørende vores CrownCare transitdækning, som du skal udfylde og underskrive.

Hvordan vurderer jeg, hvilken dækning, jeg har brug for?

Der er to muligheder at vælge imellem:

✔ Lav en komplet og detaljeret inventarliste, og vurder dem til den værdi, det ville koste at erstatte dem der, hvor du befinder dig. Du kan enten bruge den liste, der er en del af formularen, eller, hvis den ikke er tilstrækkelig, kan du udfylde en meget detaljeret liste og vedhæfte den sammen med din underskrevne ansøgningsformular. Selvom værdien af forsendelser i høj grad kan variere, er en minimumsretningslinje $20 pr. kg eller $2.475 pr. kubikmeter. Din Crown-konsulent vil hjælpe dig med at vurdere den korrekte værdi for din forsendelse. Bemærk, at ting, som ikke er anført på listen, ikke vil være dækket af denne police.

✔ Alternativt kan du anføre en samlet sum for værdien af din forsendelse. Den samlede sum skal mindst udgøre $24 pr. kilo eller $2.750 pr. kubikmeter af din forsendelses nettovægt eller volumen samt en erstatningsværdi for ting, der har en værdi på $1.500 eller derover. Få din Crown-konsulent til at hjælpe dig med at vurdere den korrekte, samlede værdi for din forsendelse.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ønsker at anmelde et krav?

Hvis du bemærker noget ved leveringen, som kan være dækket af din CrownCare transitdækning, så kontakt omgående din Crown-konsulent, som vil give dig en anmeldelsesblanket og vejlede dig i, hvordan du indgiver din anmeldelse