Immigratieservices

Ga naar de sectie

  Zich aan de wet houden terwijl u niet in het land bent
  Houd de statusveranderingen in de gaten

   

  Voor een vlot verloop tussen de grenzen

  Crown zorgt voor uw mensen net als voor alle ingewikkelde details.

  Er is een toegewijde partner voor nodig om veranderingen in de internationale immigratiewetgeving en de statusveranderingen van de door u uitgezonden personen in de gaten te houden.

  Zich aan de wet houden terwijl u niet in het land bent

  Met praktijkkennis maakt Crown immigratieregels beter begrijpbaar en begeleidt zij uw werknemers en hun gezinnen door een proces dat anders verwarrend zou kunnen zijn—waardoor sneller de gewenste resultaten behaald worden.

  Wij nemen alle complexe taken op ons: het verwerken van visa; het assisteren bij documentatie voor werk- en verblijfsvergunningen, inclusief apostillestempels, legalisaties en vertalingen; en het completeren en indienen van immigratieverzoeken. Crown professionals, experts in de plaatselijke bureaucratische vereisten, versnellen en versimpelen het proces.

  Hoe groter de mobiele werkkracht des te complexer de immigratietaak is en des te groter de waarschijnlijkheid dat veranderingen van de status het bedrijf blootstellen aan verplichtingen.

  Houd de statusveranderingen in de gaten

  Veranderingen in de werkstatus, uitbreidingen van het werkcontract, burgerlijke staat, geboortes of andere ontwikkelingen in het gezin maken deel uit van het compliance management. Wij houden vaak audits met de door u uitgezonden personen om er zeker van te zijn dat de details van zulke veranderingen opgemerkt en de juiste maatregelen genomen worden. Wij begeleiden uitgezonden werknemers en hun gezinnen waar mogelijk ook naar lokale immigratieservices, zoals inschrijvingen bij het gemeentehuis en aanvragen.