Migrasjonen til New Zealand øker

New Zealand har i år opplevd sin største økning i migrasjonen noensinne. Frem til juni hadde befolkningen vokst med 97 300 siden årsskiftet. Befolkningsøkningen på 2,1 % er den største landet har hatt siden 1974. For å sammenligne tallene med det siste tiåret, har den gjennomsnittlige økningen i denne perioden vært på 32 300 per år. Den årlige økningen er altså tredoblet i løpet av ett år. Den statlige statistikkorganisasjonen Statistics New Zealand har anslått at 41 % av New Zealands befolkning vil være av blandet etnisitet innen 2021.

Økning fra Asia

Newzealandere som flyttet hjem sto for en fjerdedel, mens India, Filippinene og Storbritannia utgjorde store deler av den resterende økningen. Internasjonale studenter er en stor bidragsyter til rekordveksten, og blant annet har antallet indiske studenter på New Zealand økt dramatisk. I 2004 kom kun 611 indere til landet for å studere, sammenlignet med 10 708 i fjor.

Migranter fra Asia er også en betydelig faktor i økningen, og utgjør for første gang siden 1979 dobbelt så mange som migrantene fra Europa.

Større interesse fra Storbritannia

Det har også vært en markant økning fra Storbritannia etter at britene stemte for å gå ut av EU. Siden Brexit har interessen fra landet økt dramatisk, og hele 10 647 briter forhørte seg om mulighetene for å immigrere i løpet av de første 49 dagene etter avstemningen. Det tilsvarende tallet for den samme perioden i 2015 var 4599. Brexit kan ha gitt dem som har sittet på gjerdet dyttet de trengte for å immigrere.

New Zealand ønsker deg velkommen!

Dette kan være det ideelle tidspunktet å bestemme seg på for de som har et ønske om å flytte til New Zealand. Flere mennesker enn noen gang får tillatelse til å bo og jobbe på New Zealand, hovedsakelig på grunn av mangelen på kvalifisert arbeidskraft. Landet ser spesielt etter blant annet fjærfebønder, bakere, skiinstruktører, tannleger og møbeltapetserere.

Hvis du vurderer å flytte til New Zealand, kan dette altså være det perfekte tidspunktet.