Økte priser på internasjonale skoler I 2017

Flytter du med barn I skolealder? En undersøkelse gjort av ECA International viser at prisene for barn for å melde inn barn på internasjonale skoler når du flytter utenlands har økt med nesten 2% I 2017. Mange foreldre velger internasjonal skoler før en offentlig skole på grunn av kvalifikasjonene en internasjonal skole tilbyr.

Det mest kostbare landet I 2017

ECA’s undersøkelse som gikk gjennom internasjonale skoles kostander viste at Kina hadde de høyeste kostnadene i 2017. De høye prisene skyldes stor etterspørsel i Kina for anerkjente internasjonale skoler av utlendinger i lokale i landet.

Konkurranse

En ny trend som viser seg er at i mange ikke engelskspråklige land, så ønsker mange lokale foreldre en internasjonal skolegang for sine barn. Dette fordi engelskspråklig utdanning anses som en stor fordel når barna skal søke seg inn på høyt ansette internasjonale universiteter i framtiden. Denne utviklingen har ført til økt etterspørsel etter internasjonal skolegang.

Sikkerhet

En annen årsak til de høye prisene på internasjonal skolegang er sikkerheten de tilbyr i urbane områder. Dette anses som årsaken til høyere priser i land som Angola og Nigeria. Samt få internasjonale skoler til tross for en stor andel av utenlandske borgere.

Se etter tilbud eller råd

Det finnes ingen fastsatt pris for en god utdanning, uansett hvor du flytter. Så det er verdt å undersøke tilbudene på forhånd. For eksempel, i Shanghai kan kostnaden for undervisning være mellom 66% til 112% ab gjennomsnittskostnaden for resten av Kina.

Redusere kostnader

Det kan være mulig å redusere kostnadene for utdanning for dine barn når du flytter internasjonalt ved å undersøke mulighetene for utdanning ved offentlige skoler. Noen av disse vil kunne sammenlignes med utdanningen man får hjemme. Uansett, dette bør undersøkes grundig da mange offentlige skoler vil ta betalt for utenlandske skoleelever som går på offentlig skole.

I tillegg til å hjelpe deg med transport av flyttegods kan Crown også hjelpe deg med å finne skoler til dine barn, og å gjøre din flytting så smidig og problemfri som mulig. Ønsker du å finne ut mer om dette klikke her.