Skolesøk

Bytte av skole kan ha stor innvirkning på et barns utvikling. Vi gir lokale råd om skolegang for alle alderstrinn, også barnehager og førskoler.

En læringsopplevelse for livet

Bytte av skole og tilpasning til en internasjonal eller lokal læreplan kan ha stor innvirkning på et barns utvikling. Derfor er det viktig å finne riktig utdanningsinstitusjon for dem.

De fleste større destinasjoner har et godt utvalg av internasjonale, private og offentlige skoler. Men opplevelsene varierer, i likhet med skoleavgiftene. Vi gir lokale råd om skolegang for alle alderstrinn, også barnehager og førskoler.

Ta en titt på mulighetene før avreise

Med skolesøktjenesten vår hjelper vi deg med å sammenligne skolenes læreplaner, opptakskrav og søknadsprosesser. Dermed kan du danne deg et inntrykk av hver institusjon og alternativene som finnes, slik at du kan fokusere på valget og å finne det som passer for deg og ditt barn.

Vi veileder deg underveis

I konsultasjon med deg bekrefter vi tilgjengeligheten av skoleplasser. Vi bidrar til å koordinere opptaksprosessen, fungerer som et mellomledd og holder alle oppdatert på søknadens status. Vi kan også arrangere skolebesøk og bli med deg og familien ved behov.

Vi har de riktige forbindelsene

Utdanning har lenge vært en prioritet for oss. Gjennom engasjementet vårt for lokalsamfunn støtter vi skoler verden over, samt praksisplasser.