Pakking for utenlandsopphold

Når du skal flytte utenlands er det to måter å transportere flyttelasset på: med fly eller skip.

Det tar lengre tid å få fram flyttelasset hvis du velger skip, men dette alternativet er vanligvis rimeligere og normalt det beste valget for frakt av flyttelass.

Ved skipstransport vil innboet bli pakket i store konteinere som er sjøsikre og vanligvis av tre.

Når konteinerne ankommer det nye landet blir de losset og må gjennom tollen. Flyttebyrået vil kunne hjelpe deg med tollklareringsskjemaene og tar jobben med å klarere godset.

Flytting av husholdningsgods med fly er mye dyrere enn skipstransport, men det er en mye brukt fraktmetode siden det går raskt.

Man bruker vanligvis tunge pappkasser til å pakke gods, men noen flyfraktselskaper bruker konteinere.

Ved å redusere antallet gjenstander du tar med deg får du bedre oversikt. Det gjør det enklere å pakke opp og kan også bidra til å holde flyttekostnadene nede.

En måned før du flytter bør du ta en skikkelig opprydding. Kast unyttige, ubrukte gjenstander og forsøk å redusere antall gjenstander du tar med deg. Vi har ofte ting vi ikke trenger – hvis du har to av noe kaster du den ene, og hvis du har en ting du ikke har brukt på over et år kan du gi den til bruktbutikken eller selge den hvis den er i god stand.

Skriv en liste over alt du tar med og i hvilket rom hver ting ligger. En sjekkliste vil være til god hjelp når du skal finne igjen tingene ved utpakking.

Dokumenter alle eiendelene dine ved å ta bilder, og noter omtrentlig verdi og hvor de skal. Det kan også være lurt å notere tilstanden til gjenstander som er skadet eller som trenger spesialbehandling.