Planlegging av flytting til et nytt land

Det kan være spennende å flytte til et annet land og få innblikk i en ny kultur og livsstil.

Hvor vellykket oppholdet på det nye stedet blir avhenger ofte av god planlegging. Man må finne et sted å bo, en ny jobb og riktig skole til barna, men det er også viktig å ta seg av de mindre detaljene.

Ved å bruke tid på grundig planlegging og å skaffe deg kunnskap om prosessen reduserer du sjansen for å overse noe viktig.

Her er noen viktige ting som må planlegges før du setter deg på flyet:

Pengeforbruk

Det kan være dyrt å flytte til en annen by, men å flytte utenlands er enda dyrere. Visum og andre juridiske papirer må betales, langdistanseforsendelse av flyttelass, mulig skatteplikt til to ulike land, overnatting og fly til det nye stedet. Med alle potensielle kostnader anbefaler eksperter å spare minst ti måneders levekostnader før du flytter.

Papirarbeid

Undersøk hvilke skatteregler som gjelder. Du kan nemlig ende opp med å betale skatt i to land. Sørg for å holde orden på alle dokumenter og oppbevar dem samlet på et sikkert sted, klar til reisen. Du kan få problemer hvis du oppdager at du mangler et viktig dokument når du ankommer bestemmelsesstedet.

Det tar mye tid å fylle ut offentlige visum- og passkjemaer for både eksisterende bostedsland og det nye landet. Det er lurt å lage kopier av alle viktige dokumenter du har signert samt alle poliser og juridiske dokumenter som står i ditt navn.

Bruk litt tid på å lære om pengeoverføringer utenlands, levering av ny skatteinformasjon til myndighetene og innhenting av nødvendige helseerklæringer. Hvis du skal ha med familiemedlemmer eller kjæledyr må du sørge for at de har korrekt dokumentasjon og at eventuell krav til karantene blir overholdt.

Hvis skjemaene er ufullstendige, kan det føre til at du må bruke mye tid og penger på telefonsamtaler utenlands eller besøk til landets ambassade.

Helseforhold

Det er lurt å sette seg inn i helsesystemet i bestemmelseslandet slik at du vet hva du skal gjøre i enhver situasjon.

Du må se over helseforsikringen din i tilfelle det er nødvendig å kjøpe en ny som vil gi dekning i landet du flytter til.

Det er viktig å sjekke om du har det du trenger av legemidler og lignende til reisen samt en reservebeholdning dersom noe går tapt eller blir ødelagt.

Økonomiske forhold

Siden det daglig skjer direkteoverføringer på tvers av landegrensene, tror du kanskje at banksystemet du har vil flytte med deg til ditt nye hjem – men dette er ikke tilfellet.

Du må ordne med tilgang til økonomien din i det nye landet ved å opprette konto i en lokal bank og levere nødvendig dokumentasjon før du faktisk flytter. Det er også viktig å melde fra til kredittkortselskapene dine at du flytter, slik at de ikke sperrer kontoen på grunn av aktivitet på et annet sted.