Våre beste tips for å hjelpe barna med å finne seg til rette på en internasjonal skole

Det kan være mye usikkerhet forbundet med å ta med barna og flytte til en nytt land, spesielt med tanke på at det er så mange ting som endrer seg samtidig.Tips for helping children get settled in their international school

I tillegg til å venne seg til en ny kultur, et nytt miljø og et nytt hjem, må barna også gjøre seg kjent med en ny skole.  Det er viktig at du besøker flere skoler og sammenligner dem, slik at du har et godt grunnlag for å bestemme hvilken skole som passer barna dine best. 

Her er noen viktige spørsmål foreldrene bør stille. 

Hva gjør dere for å hjelpe barna med å finne seg til rette på skolen?

De fleste internasjonale skoler har et "kameratsystem" eller bruker mentorer. Alle skoler bør ha retningslinjer som forklarer hvordan de jobber for å sørge for at barna finner seg til rette, og disse bør være tilgjengelig for foreldrene. På en internasjonal skole vil alle elevene på et eller annet tidspunkt ha gått gjennom en tilvenningsperiode, og lærerne vil ha mye erfaring med å hjelpe dem med dette. 

Hvilket pensum følger dere?

Pensumet varierer fra skole til skole, men i mange tilfeller kan barna fortsette med pensumet de jobbet med i det forrige landet de bodde. Det er derfor lurt å spørre skolene om dette på forhånd. 

Hvilken bakgrunn har lærerne deres?

Man bør alltid spørre om lærernes bakgrunn. De bør ha lang erfaring med undervisning av pensumet og være godt kvalifisert. Dette spørsmålet bør man alltid stille når man besøker skoler.

Hvor store er klassene ved skolen deres?

Antall elever per lærer er svært viktig. Elevene bør få den individuelle oppmerksomheten de trenger. Spør alltid om dette. Mange skoler har maksimalt 24 elever på ungdomsskolenivå, mens barneskoleklasser ofte er større (med maksimalt 32 elever). Sjekk antall assistenter i forhold til antall elever. Dette kan utgjøre en enorm forskjell.

Hvordan har elevene deres klart seg på eksamen de siste årene?

Dette er viktig, fordi du trenger å vite hvordan skolen presterer. Ditt barns fremtidige muligheter avhenger av eksamensresultatene, og du har rett til å be om å få se på skolens tidligere resultater. Hvis du ser etter videregående skoler, bør du spørre hvilken vei elevene vanligvis går videre med tanke på universiteter og senere jobb.

Hvilke aktiviteter har dere utenom undervisningen?

Aktiviteter som idrett, drama eller debattrening er viktige for at barna skal utvikle nye ferdigheter og få nye venner, så du bør alltid be om en liste over hvilke aktiviteter skolen tilbyr.