Boligforsikring

Vi passer på hjemmet du forlater
CrownCares forsikring for boliger som står tomme eller leies ut, er en kostnadseffektiv, praktisk måte å forsikre en tom eller utleid bolig på mot konsekvensene av alvorlige tap.

Forsikring av en tom bolig er et spesielt problematisk aspekt av global risikohåndtering. I de fleste jurisdiksjoner er lokale forsikringsselskaper lite villige til å dekke boliger som står tomme. Disse forsikringsselskapene tilbyr ofte enten begrenset dekning eller ingen dekning overhodet, noe som betyr at boligeieren risikerer alvorlige økonomiske tap.

Crown Relocations er bevisst på ansvaret sitt overfor kunder på internasjonal flyttefot. Vi tilbyr derfor forsikringsdekning for tomme hovedboliger verden over.

Nettbasert teknologi garanterer at alle forsikringsbehovene dine kan tas sikkert og raskt hånd om. Det verdensomspennende nettverket vårt av profesjonelle skaderegulerere sikrer dessuten at alle skademeldingene våre håndteres raskt og effektivt.