CrownCares beskyttelse av personlig eiendom

Uansett hvor du drar i verden, er du og eiendelene dine dekket av vår eiendels- og ansvarsforsikring.
Vi dekker deg ikke bare mot tap av materiell eiendom, men gir deg også personlig ansvarsforsikring. Vi kan til og med forsikre deg og familien mot politisk risiko, noe som er spesielt viktig i ustabile land.

Når du ankommer destinasjonen, opphører CrownCares transittbeskyttelse, men beskyttelsen av eiendelene dine trenger ikke å ende der. CrownCares beskyttelse av personlig eiendom dekker verdisakene dine og gir deg tryggheten og roen du fortjener.

Personlig eiendom

 • Vi tilbyr verdensomspennende dekning under en lang rekke scenarioer: i boligen din, mens du er på ferie, mens du er på forretningsreise og til og med for utenlandsstudenter.
 • Dette er en fullrisikodekning som inkluderer tyveri og mystisk forsvinning.
 • Antikviteter, kunst og malerier dekkes.
 • Full erstatningskostnad beregnes for alle eiendeler, med unntak av gjenstander som av natur ikke kan erstattes.

Verdifulle gjenstander

 • Verdifulle gjenstander dekkes av fullrisikoforsikring verden over, som inkluderer knusing av skjøre gjenstander.
 • Kategorien for verdifulle gjenstander omfatter smykker, pelser, kameraer, sølvtøy og til og med golfutstyr.
 • Alle gjenstander dekkes på grunnlag av avtalt verdi, slik at vi etter en totalskade betaler ut beløpet gjenstanden ble forsikret for.

Politisk risiko

 • Forsikringen dekker personlig eiendom og verdifulle gjenstander mot ekstra farer ved krig, opprør, ekspropriasjon, sabotasje eller terrorisme.
 • Denne forsikringen anbefales sterkt i dagens ofte turbulente politiske miljø.
 • Den dekker personlig eiendom og verdifulle gjenstander mot krig, opprør, ulovlig ekspropriasjon, sabotasje eller terrorisme. Vi anbefaler sterkt denne forsikringen i dagens turbulente globale miljø.

Personlig ansvar

 • Denne dekningen gjelder verden over og beskytter deg og familien mot søksmål som følge av utilsiktet kroppsskade, personskade eller materielle skader. Forsvarskostnader er inkludert.
 • Denne forsikringen dekker «ansvar for naboer og leietakere», og beskytter dermed mot eventuelle tredjepartsskader som du kan holdes ansvarlig for.
 • Forsikringen inkluderer medisinske utbetalinger til andre og dekning av kroppsskader som er utilsiktet påført en tredjepart av deg eller et familiemedlem. Vi betaler ut opptil USD 25 000 per skadde person i tillegg til eventuelt juridisk ansvar.
 • For uautorisert bruk av kredittkort og tap forårsaket av forfalskning eller aksept av forfalskede penger.

Supplerende personlig ansvarsforsikring

 • Dekningen gjelder hvor som helst i verden etter at alle primære ansvarsforsikringsgrenser er nådd.
 • Dekningen betaler for rettslige forsvarskostnader (når aktuelt) fra den første dollaren.
 • Der lokale vedtekter forbyr forsikringsgiveren å forsvare den forsikrede, vil forsikringsselskapet dekke refusjon for påløpte rettslige forsvarskostnader.
 • Grenser på opptil USD 5 000 000 er tilgjengelige på nettet.

Fordeler for deg som har flyttet til et annet land

 • Flere kommunikasjonsmuligheter. Du kan rapportere tap direkte til oss via nettstedet vårt, faks, vanlig post eller ved å ringe gratistelefonen vår.
 • Et svært kompetent og profesjonelt nettverk for kravshåndtering er tilgjengelig døgnet rundt, syv dager i uken.