CrownCares transittbeskyttelse

Tilbyr vi omfattende transittbeskyttelse og tilbyr fullrisikoforsikring som dekker alle erstatningskostnader.

Det har aldri vært så enkelt å sørge for sjelero

Vi gjør oss flid med å beskytte eiendelene dine i spesialemballasje, men det er viktig å erkjenne at en viss risiko likevel forekommer. Derfor tilbyr vi omfattende transittbeskyttelse og tilbyr fullrisikoforsikring som dekker alle erstatningskostnader.

CrownCares transittbeskyttelse

Det er usannsynlig at den nåværende forsikringen din av personlige eiendeler beskytter deg mot risikoene knyttet til internasjonale forsendelser. CrownCares transittbeskyttelse gir deg dekningen du trenger mot risikoene knyttet til forsendelser via lastebil, tog, skip eller fly. CrownCares transittbeskyttelse garanteres av AXA Corporate Solutions Marine, verdens ledende leverandør av denne typen dekning. Forsikringen dekker full risiko og alle erstatningskostnader fra dør til dør.

Hvorfor bør du skaffe deg CrownCares transittbeskyttelse?

Crowns medarbeidere og servicepartnere har en omhyggelig og profesjonell tilnærming til å minimere risikoen for tap og skade under frakten av eiendelene dine. Men det er viktig å være klar over at transitten likevel medfører risiko. Derfor anbefaler vi deg å beskytte frakten med en forsikring for transittbeskyttelse fra CrownCare.

Hva dekker denne forsikringen?

Forsikringen vår dekker full risiko fra dør til dør. Dette omfatter delvis tap av eller skade på en forsendelse, inkludert skader som følge av opptøyer, krig og terrorisme på havet og i luften, samt istykkerslått gods, dersom dette skulle forekomme. Det dekker også skader som oppstår mens eiendelene dine mellomlagres enten på opprinnelses- eller destinasjonslageret. Lagrede eiendeler dekkes i opptil 60 dager uten ekstra kostnader under denne forsikringen. Ytterligere dekning dersom eiendelene dine lagres i mer enn 60 dager er tilgjengelig til en nominell pris per måned. Merk at dekningen ikke kan utvides dersom forsendelsen din plasseres på et selvbetjeningslager.

Tilleggsbeskyttelse

Forsikringen dekker de fleste risikoer knyttet til transitt, men tilleggsbeskyttelse for følgende risikoer kan legges til mot en liten tilleggspremie.

Dekning mot mugg og meldugg

Standardforsikringen dekker ikke eiendelene dine mot tap eller skade forårsaket av en endring i atmosfæriske forhold (slik som fuktighet) i transitten som kan føre til mugg eller meldugg. Denne dekningen utvider den grunnleggende forsikringen din til skader som følge av mugg eller meldugg. Dette alternativet er kun tilgjengelig hvis eiendelene dine har blitt profesjonelt pakket. Refusjonen er begrenset til 75 % av forsendelsens forsikrede verdi.

Dekning av par og sett

Når en skadet gjenstand er en del av et par eller sett, dekker forsikringen kun erstatning eller reparasjon av den tapte eller skadede gjenstanden. Den dekker ikke eventuell avskrevet verdi som følge av den skadede/manglende delen eller mulige utskiftningen av hele settet.
Eksempel: Et møbelsett i tre deler, bestående av én sofa og to stoler, er inkludert i forsendelsen din. Én av stolene er skadet og må trekkes om. Du får kun dekket prisen for å reparere den skadede gjenstanden. En eventuell reduksjon av settets verdi tas ikke i betraktning.
Med dekningen av par og sett tas det hensyn til viktigheten av den tapte eller skadede gjenstanden for paret eller settet.

Dekning for elektronisk eller mekanisk svikt

Fra tid til annen kan en elektronisk eller mekanisk betjent gjenstand vise seg å ikke være mulig å betjene ved ankomst til destinasjonen. Med mindre det er tydelige tegn på skade på gjenstandens ytre eller fraktcontaineren, dekker ikke standardforsikringen dette tapet. Denne situasjonen oppstår oftest med datautstyr, stereoanlegg eller andre enheter med intrikate komponenter eller kretssystemer som påvirkes av den konstante bevegelsen under en internasjonal forsendelse.

Med dekningen for elektronisk eller mekanisk svikt utvides standardforsikringen din til å omfatte gjenstander uten synlig skade. Gjenstander må være profesjonelt pakket og under seks år gamle. Pakkerne må også kontrollere at gjenstandene fungerer ordentlig idet de pakkes inn.

Hvordan skaffer jeg meg denne dekningen?

Snakk med din tildelte Crown-konsulent om transittbeskyttelse. Vedkommende gir deg da søknadsskjemaet for CrownCares transittbeskyttelse, som du skal fylle ut og signere.

Hvordan fastslår jeg hvor mye dekning jeg trenger?

Du kan velge mellom to standardalternativer:

✔ Du kan lage en fullstendig og detaljert inventarliste over husholdningsgjenstandene dine og taksere dem ut fra beløpet det vil koste å erstatte dem på destinasjonen. Du kan bruke enten det ferdige skjemaet, eller hvis søknaden er for begrenset, sette sammen en svært detaljert liste og legge ved den signerte søknaden. Verdien av forsendelser kan variere stort, men en veiledende minsteverdi er USD 10 per pund (USD 20 per kilo) eller USD 2475 per kubikkmeter. Crown-konsulenten din hjelper deg med å taksere forsendelsen din riktig. Merk at gjenstander som ikke deklareres, ikke dekkes av denne forsikringen.

✔ Du kan også deklarere en rund sum for verdien av forsendelsen din. Rundsumerstatningen må være på minimum USD 12 per pund (USD 24 per kilo) eller USD 2750 per kubikkmeter av forsendelsens nettovekt eller -volum, og i tillegg må erstatningsverdien av eventuelle gjenstander verdt USD 1500 eller mer oppgis. Crown-konsulenten din kan hjelpe deg med riktig taksering av forsendelsen ved hjelp av en rundsum.

Hva skal jeg gjøre om jeg har et forsikringskrav?

Dersom du får problemer ved levering som dekkes av CrownCares transittbeskyttelse, må du varsle Crown-konsulenten din umiddelbart. Denne gir deg da et skademeldingsskjema og instruksjoner du må følge for å fullføre forsikringskravet.