Metoder for transport og lagring

For alt du planlegger å ta med deg under din internasjonale flytting, tilbyr vi et utvalg av transportmetoder og lagringsløsninger.

Alt pakket og sendt med omhu

For alt du planlegger å ta med deg i løpet av din internasjonale flytting, tilbyr vi et utvalg av transportmetoder. For alt du ønsker å plassere i lagring, har vi trygge fasiliteter ved opprinnelse og destinasjon. Uansett hva du velger, kan du være sikker på at eiendelene dine vil være trygge. I tillegg kan du spore reisen deres på nettet.

Veitransport

Crowns flåte av spesialbygde lastebiler, inkludert øko-kjøretøyer, er designet for å tilby en jevnlig service mellom hovedruter i mange land og over landegrensene der det er mulig.

Sjøtransport

Containerized shipping tilbyr vanligvis den mest økonomiske måten å transportere eiendeler over lange avstander på.

Lufttransport

Når de er pakket, konsolideres alle gjenstandene i store luftfraktkartonger, før de lastes i flyselskaper for tryggere transport.