Bostadsförsäkring

Ta hand om bostaden du lämnar
CrownCares försäkring för obebodd och uthyrd bostad är ett kostnadseffektivt och bekvämt sätt att försäkra din obebodda eller uthyrda bostad mot konsekvenserna av allvarliga skador.

När man hanterar sin globala risk är det ofta en extra besvärlig aspekt att försäkra en obebodd bostad. I de flesta länder är inhemska försäkringsbolag ovilliga att försäkra obebodda bostäder. Ofta ger försäkringsbolag endast begränsat skydd, eller inget skydd alls, och skapar därmed risk för svåra finansiella skador för bostadsägaren.

Crown Relocations vet sitt ansvar gentemot det internationellt rörliga samfundet. Därför erbjuder vi försäkringsskydd för obebodda primärbostäder i hela världen.

Onlineteknik garanterar att alla dina försäkringsbehov kan verkställas säkert och snabbt. Dessutom ser vårt globala nätverk av professionella skadereglerare till att alla skadeanmälningar hanteras snabbt och effektivt.