CrownCare lösegendomsförsäkring

Tar hand om dig vart du än åker
Oavsett vart du åker i världen är du och dina tillhörigheter försäkrade med vår lösöres- och ansvarsförsäkring.

Vi försäkrar dig inte bara mot skada på materiella tillgångar utan vi tillhandahåller även försäkring mot personligt betalningsansvar. Vi kan till och med försäkra dig och din familj mot politisk risk – särskilt viktigt i instabila länder.

När du anländer till din destination upphör CrownCares transportförsäkring att gälla, men vår omsorg för dina tillhörigheter behöver inte ta slut där. CrownCares lösegendomsförsäkring täcker dina värdesaker och ger dig den trygghet och sinnesfrid du förtjänar.

Lösegendom

 • Vi erbjuder globalt försäkringsskydd som täcker en oändlig mängd scenarier: i bostaden, på semestern, under affärsresor och även för studenter som inte bor hemma.
 • Försäkringsskyddet är ”allrisk” och omfattar även stöld och mystiskt försvinnande.
 • Antikviteter, konst och tavlor omfattas.
 • Alla ägodelar är försäkrade till ”full återanskaffningskostnad” med undantag av föremål som på grund av sin beskaffenhet inte kan ersättas.

Värdeföremål

 • Värdeföremål täcks globalt utifrån en ”allrisk” som även omfattar sönderslagna ömtåliga föremål.
 • Värdeföremålskategorier inkluderar smycken, pälsar, kameror, bordssilver och även golfutrustning.
 • Alla föremål omfattas utifrån ”avtalat värde”, så vid en total förlust betalar vi beloppet föremålet försäkrades för.

Politisk risk

 • Försäkringsskyddet gäller för lösegendom och värdeföremål vid tilläggsriskerna krig, uppror, expropriation, sabotage eller terrorism.
 • Försäkringsskyddet rekommenderas i dagens ofta turbulenta politiska förhållanden.
 • Försäkringen täcker lösegendom och värdeföremål vid krig, uppror, olaglig expropriation, sabotage eller terrorism. Det är ett försäkringsskydd vi rekommenderar i dagens turbulenta globala förhållanden.

Personligt ansvar

 • Försäkringsskyddet är globalt och skyddar dig och din familj vid rättegångar till följd av oavsiktlig kroppsskada, personskada eller materiella skador. Försvarskostnader är inkluderade.
 • Försäkringen täcker ”grann- och hyresgästsansvar” och ger därmed skydd för tredje parts skador som du kan hållas ansvarig för.
 • Försäkringen inkluderar ersättning av sjukvårdskostnader för andra och omfattar vållande av oavsiktlig kroppsskada på tredje part av dig eller en familjemedlem. Vi betalar upp till 25 000 dollar per skadad person, utöver eventuellt rättsligt betalningsansvar.
 • Obehörig användning av kreditkort och skada orsakad av förfalskning eller mottagande av förfalskade pengar.

Tillägg för personligt ansvar

 • Försäkringsskyddet gäller i hela världen efter att grundläggande gränser i ansvarsförsäkringen har uppnåtts.
 • Försäkringsskyddet betalar rättsliga försvarskostnader (i förekommande fall) från första dollarn.
 • Där lokala lagar förbjuder försäkringsgivaren från att försvara försäkringstagaren täcker försäkringsgivaren ersättning av kostnader för rättsligt försvar.
 • Gränser på upp till 5 000 000 dollar finns tillgängliga online.

Fördelar för utlandsstationerade

 • Flera kommunikationsmöjligheter. Du kan anmäla skador direkt till oss på vår webbplats, via fax, reguljär post eller genom att ringa vårt avgiftsfria telefonnummer.
 • Ett kompetent och professionellt globalt skaderegleringsnätverk är öppet dygnet alla dagar.