Hembesök

Det finns mycket att tänka på när man förbereder en flytt. En Crown-konsult gör ett hembesök för att hjälpa dig att gå igenom processen. Innan hembesöket finns det några saker du bör tänka på. En översikt på vad du kan förvänta dig följer nedan.

Innan besöket:

 • Planera för att Crowns konsult stannar i 1 till 1,5 timmar. Det är för att vi ska få en gedigen förståelse av dina behov och ge dig en chans att ställa frågor.
 • Gå igenom ditt hem i förväg. Kontrollera garderober, lådor, garage, vind och källare. Utnyttja tiden till att avgöra vilka föremål som ska flytta och vilka som stannar.

Besök med genomgång och inventarieförteckning – Crowns konsult kommer att:

 • Träffa dig för att diskutera dina krav och behov samt besvara eventuella frågor.
 • Ledsaga dig i en genomgång av ditt hem och fylla i en detaljerad inventarieförteckning av allt lösöre som ska flytta.
 • Bedöma ömtåliga eller dyrbara föremål som behöver extra skydd eller särskild hantering.
 • Noggrant bedöma volymen på ditt lösöre och eventuella särskilda packningskrav.
 • Diskutera önskade packdagar och potentiella transporttider.
 • Besluta om extra tjänster, som magasinering, bil- eller djurtransport, som du kanske vill använda.
 • Diskutera regler för transport av farligt gods, livsmedel, vätskor och/eller alkohol.

Genomgång och inventering – Crowns konsult kommer att:

 • Förklara vår packteknik, våra miljöåtaganden och transportalternativ.
 • Informera om dokumentationskrav.
 • Informera dig om destinationskrav och tullbestämmelser.
 • Diskutera riskhantering och tillgängliga försäkringsalternativ.
 • Fylla i en flyttplanering som visar våra plikter gentemot dig.
 • Meddela när vi ger ett anpassat tjänsteförslag för din internationella flytt. Redogöra för kostnader, transporttider och viktiga datum.