Immigrations tjänster

Det måste till en uppmärksam samarbetspartner för att kunna uppmärksamma förändringar i de internationella lagarna gällande immigration och att hålla ett öga

En smidig väg över gränserna

Crown tar hand om din personal, liksom alla invecklade detaljer.

Det krävs en omsorgsfull samarbetspartner för att spåra ändringar i internationella migrationslagar och håller ett öga på dina anställdas "förändringar av status” och så att de vistas lagligt.

Med fötterna på jorden gör Crown migrationsreglerna mer förståeliga och kan vägleda dina anställda och deras familjer genom vad annars skulle vara en förvirrande process – vi levererar snabbare resultat.

Vi tar oss an alla komplexa uppgifter: bearbetning av ansökningar, bistår med underlag för arbets- och uppehållstillstånd, inbegripet apostiller, legalisering och översättningar, samt att fylla i och skicka ansökan. Crowns experter har kunskap om de lokala byråkratiska krav som finns, vilket påskyndar och förenklar processen.

Ju större den mobila arbetsstyrkan är, desto mer komplex blir uppgiften, och desto större är sannolikheten att företaget behöver ta ansvar för detta.

Att hålla reda på statusändringar

Changes in employment status, employment contract extensions, marital status, births or other family developments are an integral part of compliance management. We conduct frequent audits with your assignment population to ensure that the details of such changes are captured and appropriate measures are taken. We also accompany assignees and their families to local immigration services where possible, such as town hall registrations and applications.