Trygg magasinering

Crown Relocations investeringar i transport-och lagerutrymmen i hela världen ger bästa möjliga skydd för dina anställdas tillhörigheter, var de än befinner sig.

Vi på Crown tar ansvar

Crown Relocations investeringar i transport-och lagerutrymmen i hela världen ger bästa möjliga skydd för dina anställdas tillhörigheter, var de än befinner sig. 

Vi erbjuder korta och långsiktiga lagringstjänster för familjer som behöver en plats att lagra sina personliga tillhörigheter  oavsett om det är i ursprungslandet eller på destinationen, Vår personal kommer och hämtar tillhörigheterna, lastar dem i stora containrar och leverera till en av Crown Relocations säkra förvaringsutrymmen.

Crown äger och driver över 200 state-of-the-art lager över nästan 60 länder. Alla våra lokaler är byggda ut efter krav för att skydda mot brand, skadedjur, vatten och stöld. Crowns anläggningar är klimatkontrollerade och säkerhetsklassade, vissa är också bemannade 24 timmar om dygnet.

Crown Relocations erbjuder ett brett utbud av lagringstjänster som uppfyller dina behov:

  • Du kan vara i behov av lagring pga flera skäl
  • En gräns på storleken av försändelsen
  • Behovet att utrymma ditt hem under en period före flytten
  • Hyra ett boende på din nya destination innan du flyttar in i ett permanent hem
  • Du vill hyra ut ditt hem men du vill inte lämna dina möbler 
  • Reser innan du når din destination.

Oavsett anledning, våra lagringstjänster erbjuder professionella och kostnadseffektivt alternativ till self storage.