Bästa tipsen när barnen ska börja i en internationell skola

Att flytta utomlands med barn kan kännas skrämmande. Det är många förändringar som plötsligt sker samtidigt.

Utöver att lära känna en ny kultur och att finna sig till rätta i ett nytt hus, måste barnen också anpassa sig till en ny skola. Det är viktigt att du besöker flera olika skolor, för att kunna jämföra dem och avgöra vilken som passar just dina barn bäst.

Här är några viktiga frågor alla föräldrar bör ställa.

Hur hjälper ni barnen att finna sig till rätta i skolan?

De flesta internationella skolor har ett kompis- eller mentorsystem. Varje skola ska ha en handlingsplan för hur nya barn slussas in, som föräldrarna får ta del av. Vid en internationell skola har alla elever vid något tillfälle varit ny i klassen. Lärarna har vanligtvis stor erfarenhet av att stötta sina elever och hjälpa dem att anpassa sig.

Vilken läroplan följer ni?

Olika skolor gör på olika sätt, men ofta kan barnet börja följa samma läroplan i sin nya skola som i den gamla. Det är värt att undersöka om så är fallet när du jämför olika skolor.

Hur ser lärarnas bakgrund ut?

Fråga alltid vilken bakgrund lärarna har. De bör ha rätt behörighet, vara väl utbildade och ha avsevärd erfarenhet av den aktuella läroplanen. När du besöker skolor är det här en viktig fråga att ställa.

Hur stora är klasserna?

Antalet lärare per elev är en viktig faktor. Varje elev behöver få så mycket individuell uppmärksamhet som möjligt, så fråga alltid. Många skolor har som riktmärke att ha högst 24 elever per lärare i högre årskurser och något fler, högst 32 elever per lärare, i lägre årskurser. Fråga även hur många lärarassistenter som eleverna har tillgång till. Sådant kan också göra stor skillnad.

Hur har elevernas examensresultat sett ut de senaste åren?

Det är viktigt att känna till skolans tidigare resultat. Examensresultaten påverkar hur det går för ditt barn i framtiden, så du har all rätt att fråga om skolans resultatstatistik. Om du söker en skola på gymnasienivå är det också lämpligt att fråga vilka universitet eleverna har gått vidare till.

Vilka fritidsaktiviteter erbjuder ni?

Fritidsaktiviteter som idrott, teater eller debattklubbar är viktiga för barn. Där lär de sig användbara färdigheter och lär känna nya vänner – be alltid om hela listan på vad skolan kan erbjuda.