Crown Worldwide Sverige värnar om barnen

Crown Sverige har denna vecka förnyat sitt stöd till den svenska Barncancerfonden.

Som en del av Crowns löpande investering i de samhällen där vi är verksamma, är ett sådant stöd både en principfråga och stolthet.

Den svenska Barncancerfonden är en ideell förening och får inget ekonomiskt stöd från staten, landsting eller kommuner.

Deras  livsviktiga arbete är helt beroende av gåvor och testamenten.
Sju barncancerföreningar är medlemmar i Svenska Barncancerfonden och stiftelsen verkar för att främja samarbete och samordning mellan dessa organisationer.

En ledamot och en suppleant på den svenska Barncancerfondens styrelse representerar de sju föreningar.

Sedan 1995 har den svenska Barncancerfonden varit medlem i Internationella förbundet för International Confederation of Childhood Cancer Parent Organizations (ICCCPO). ICCCPO är ett världsomspännande nätverk av organisationer för föräldrar till barn med cancer.