Kanada och immigration 2017

Kanada har länge varit ett land som tilltalar dem som söker en förändring i livet och är intresserade av något helt annorlunda från hemma.

I ett uttalande som den Kanadensiska migrationsminister John McCallum gjorde i början på 2017 så lovades åtgärder för att reducera ansökningstiderna för visum och på så sätt kunna återförena fler familjer samt öka arbetskraftsinvandringen.

Så nu kan vara rätt tid att ta beslutet att flytta till Kanada.

För dig som vill arbeta i Kanada

Eftersom antalet pensionsavgångar på arbetsmarknaden för närvarande överväger antalet nyanställningar så finns det en särskild önskan från den kanadensiska regeringen att öka arbetskraftsinvandringen. Som ett resultat av detta har regeringen för avsikt att bevilja åtminstone 300.000 uppehållstillstånd för arbete under 2017. Detta motsvarar ungefär en procent av Kanadas nuvarande befolkning. Huvuddelen av dessa kommer att väljas ut för att motverka den åldrande befolkningen och för att trygga en fortsatt ekonomisk tillväxt i olika delar av näringslivet.

För familjer som vill flytt till Kanada

John McCullen har även sagt det finns planer på att göra förändringar för familjeinvandring. Under 2017 ska handläggningstiderna minskas och upp till 84000 personer ska få ett speciellt visum inom familjeinvandringskvoten.

Kanada är beroende av invandring

Kanada har under lång tid sett invandring som en avgörande faktor för den ekonomiska tillväxten. Det är därför som en femtedel av Kanadas befolkningen idag är utlandsfödda. På lång sikt räknar man med att år denna siffra kommer öka starkt och att år 2036 så kommer nästan hälften av befolkningen vara immigranter eller vara barn till dem som är. Så om du funderar på att flytta till Kanada så är det nu den perfekta tiden.

Om du vill få en offert för din flytt till Kanada klicka här.