Migrationsverket har genomfört nya regler som trädde i kraft den 1 maj 2014, gällande EU-medborgare.

Medborgare från EU som har för avsikt att bo i Sverige i mer än tre m ånader för arbete eller studier, behöver inte längre registrera sin uppehållsrätt hos Migrationsverket.Passports

Dock måste alla EU-medborgare som har för avsikt att stanna i Sverige l ängre än tre månader för arbete, registrera sig och få ett personnummer hos Skatteverket.

För mer information, vänligen kontakta Crown Sweden(08 500 11931).