Om man tänker på "Norge", så får man fram bilder som norrsken, midnattssol, berg, isiga fjordar och Edvard Munchs ikoniska "Skriet". 

Detta glest befolkade norra skandinaviskt landet är hem till flera stolta och självständiga människor. Hälften av invånarna bor i området kring Oslofjorden i sydöst, men kusterna på Sør- och Vestlandet är också mer tätbefolkade. Norge har cirka 5,1 miljoner invånare, varav cirka en miljon bor i och omkring huvudstaden Oslo. Befolkningen har traditionellt varit relativt enhetlig med små minoriteter av samer och finnar. På senare år har invandringen ökat. 

Dess blomstrande ekonomi är fast förankrad i sina olje- och gasindustrin, fiske och traditionell industri. 

Norge hör till de länder som har högst materiell levnadsstandard i världen, och FN:s utvecklingsorgan UNDP har flera år rankat Norge som bästa land att leva i. Det norska sociala välfärdssystemet mäter sig väl med det svenska i fråga om sjukförsäkring, socialhjälp, barn- och äldreomsorg och arbetslöshetsstöd.

Nordiska medborgare kan uppehålla sig i Norge i upp till sex månader utan att folkbokföra sig i Norge. Som nordisk medborgare behöver man varken arbets- eller uppehållstillstånd för att bo och/eller arbeta i Norge.

Om du är medborgare i ett land utanför EES, EFTA och EU bör du kontakta Utlendingsdirektoratet (UDI) för att höra vilka regler som gäller för dig.

Giltigt visum till eller uppehållstillstånd i ett Schengenland gör att du inte behöver ansöka om visum för att få resa till andra Schengenländer. Det innebär att medborgare från länder utanför Norden som har uppehållstillstånd i ett av de nordiska länderna inte behöver ansöka om visum för att resa till de andra nordiska länderna. Se Utlendingsdirektoratets webbplats för mer information om detta.