Nil Nehri Deltasında uzanan Kahire, Mısır'ın başkenti, politika ve kültür merkezidir.  Şehir Afrika ve Arap dünyasındaki en büyük metropoldür (Mısır'da da açık ara en büyük şehirdir).
Kahir bir İslam beşiğidir ve mimarisi de bunun bir göstergesidir.  M.S. 642ye kadar uzanan bir zaman tüneli sunan kuleler ve minareler ile şehrin güzel ufuk çizgisini, camiler süslemektedir.
Bununla birlikte ihtişamlı minarelerin altında, şehri harap eden 1952 yangınının bir hatırlatıcısı olarak utiliteryan binalar hakimdir.   Şehrin artan nüfusu ve düşük maliyetli konut inşa etme gerekliliği hızlı, plansız bir yapılaşmaya hız kazandırmıştır. 

Kontrolsüz kentsel yapılaşmayı durdurmak amacı ile, insanları çekecek bir takım planlamalarla birlikte çölde uydu kasabalar inşa edilmiştir.  Önemli bir takım yerleşkelerin içinde teknoloji ve iş merkezi olarak bilinen 6th of October Şehri ve üniversiteleri ve lüks yapıları ile ün kazanmakta olan lüks New Cairo yer almaktadır.

Mısır her ne kadar diğer İslami ülkelerden biraz daha rahatsa da, buraya taşınan kadınların sosyal normlara dikkat etmesi önerilir.  Çok açık giyinmeden ve omuzlarınızı üreterek istenmeyen şekilde ilgi çekmekten kaçınabilirsiniz.

Kahire'de yaşam diğer büyük şehirlerde olduğundan daha ucuzdur ancak yabancıların buraya gelme nedeni sürekli finansal kazanç ya da lüks yaşam tarzları değildir.  Bundan çok, Kahire kültürel mirası ile ünlü bir şehirdir ve burada olmanın amacı da burada yatmaktadır.

Kahire ekonomisi yakın zamanlardaki Arap Baharı kaynaklı huzursuzluklara bağlı olarak bozulmuşsa da, iş dünyası oldukça çabuk toparlamıştır ve şehir hala güvenli değerlendirilmektedir.  Tarihi ve egzotik Kahire, entegre olmuş ilginç ve ilgili yabancı nüfusu ile çarpıcı, canlı ve kültürel olarak cazip bir şehirdir.