Interkulturell orientering

En kulturell orientering hjälper familjen att lättare bli hemtam på den nya platsen. En bättre förståelse av kulturen både på arbetet och utanför gör det lättare att anpassa sig till det vardagliga livet.

Passa in och anamma kulturell förändring

Det är en stor skillnad mellan att jobba i ett annat land och att få sin fritid att fungera där. En interkulturell orientering hjälper familjen att lättare känna sig hemma på den nya platsen.

Självförtroendet stärks när man lär sig att kommunicera och genom att delta i den lokala kulturen får man en positiv upplevelse av 
utlandsvistelsen.

Interkulturella tjänster täcker även repatriering – ofta mycket svårare – vilket hjälper familjer som bestämmer sig för att permanent flytta hem till sin ursprungsplats.

Personlig coachning

Våra program är anpassade till individuella behov med ett inledande test av kulturella kunskaper, identifiering av specifika behov och en handlingsplan för fortsatt kulturell utveckling.